تور مشهد 18 بهمن

4شب

تاریخ های حرکت :

تاریخ رفت
تاریخ برگشت

18بهمن1397

22بهمن1397

خدمات تور شامل :

بلیط رفت و برگشت کاسپین

4شب اقامت

نام هتل
درجه / خدمات
دو تخته
یک تخته
قیمت 3 تخته (هرنفر)

رازی

3/5
BB
1,000,000تومان
1,160,000 تومان
1,000,000 تومان ​

تبسم

3/5
BB
1,100,000 تومان
1,335,000 تومان
1,100,000 تومان ​

سخاوت

3/5
BB
1,100,000 تومان
1,360,000 تومان
1,100,000 تومان ​

آپادانا

3/5
BB
1,190,000 تومان
1,550,000 تومان
1,190,000 تومان

عماد

3/5
BB
1,310,000 تومان
1,790,000 تومان
1,310,000 تومان

مینو

3/5
BB
1,340,000 تومان
1,840,000 تومان
1,340,000 تومان

مشهد

3/5
BB
1,540,000 تومان
2,190,000 تومان
1,540,000 تومان

ایران

3/5
BB
1,560,000 تومان
2,745,000 تومان
1,560,000 تومان

تور های مسافرتی و پکیج های سفر مرتبط

Close Menu