۵ روز سوییس

4شب و 5 روز

تاریخ های حرکت :۰۶ تیر 1398

برنامه سفر:۴ شب زوریخ - لوسرن

هتل:Holiday Inn Zurich

خدمات تور شامل :

بليط رفت و برگشت هواپيما

اقامت در هتل هاي ۴ ستاره در اتاق های دونفره صبحانه

ديدار از جاذبه های جهانگردی هر شهر طبق برنامه تور كامل

وروديه محل های مورد بازديد و پيش بينی شده در برنامه

تور و انتقال از فرودگاه ها به هتل ها و بالعكس

عوارض فرودگاه های خارج از كشور

همراهی راهنمای ايرانی و محلی در روزهای بازديد

هزينه های باربری در هتل ها

اخذ ويزای گروهی يا انفرادی و بيمه مسافرتی

انعام راننده و راهنمای محل

نکات و قوانین تور :

 • قابل توجه مسافران محترم :

  • هزينه ارزی براي كودكان تا زير 12 سال به شرح زير محاسبه می شود:
   • در صورتی كه كودك در هر سن ازيك دوم اتاق (يك تخت كامل) استفاده كند، هزينه ارزی برابر بزرگسالان دريافت خواهد شد.
   • از كودكان 2 تا زير 4 سال 20 % مبلغ ارزی بزرگسالان دريافت می شود.(بدون استفاده از تخت) محاسبه نرخ كودكان در تورهاي كروز متفاوت می باشد.
   • از كودكان 4 تا زير 12 سال 70 %و در تورهای چين 95% مبلغ ارزی بزرگسالان دريافت می شود.(با استفاده از تخت سوم در اتاق والدين)
   •   نرخ ارزی برای كودكان زير 2 سال ، 10درصد نرخ ارزی بزرگسال خواهد بود .
   • مبنای محاسبه سن كودكان تاريخ حركت است.
  • اضافه قيمت اتاق يك نفره 65 % مبلغ ارزی بزرگسالان است.
  • در برخی از كشورها نظير برزيل، آفريقای جنوبی، استراليا و … امكان قرار دادن تخت سوم يا تشك اضافی در اتاق والدين وجود ندارد. در چنين مواردی كودكان 4 تا 12 ساله از تخت والدين يا كاناپه استفاده خواهند كرد.
  • بيشتر هتلها به علت مسائل امنيتی اتاقهای تو در تو (CONNECTING ROOMS) ندارند. تنها برخی از هتلها به تعداد محدود چنين اتاقهايی دارند كه به دلايل مختلف امكان درخواست و رزرو اين اتاقها براي آژانس وجود ندارد. البته هنگام ورود به هتل راهنمای تور در اين باره از مسئولين پذيرش تقاضای چنين اتاقهايی خواهد كرد ولی در صورت نبودن اتاق، هيچ مسئوليتی متوجه هتل، آژانس و راهنمای تور نخواهد بود.
  • شركت در تورهای تدارك ديده شده در هر شهر براي مسافران آزاد است. هر يك از مسافران كه تمايلی به حضور در اين برنامه ها ندارند می توانند ضمن اطلاع به راهنمای تور، به انجام امور شخصی خود بپردازند.
  • با توجه به شرايط روز در هر شهر، امكان جابجايی گشتها وجود دارد.
  • ساعت تحويل اتاق هتل در روز ورود حدود 3 بعدازظهر و ساعت تخليه اتاق در روز خروج 11 صبح است.چنانچه پروازهای سفر قبل يا بعد از ساعت های مذكور باشد،می توانيدبا هزينه شخصی در خواست رزرو اتاق نماييد.
  • افرادی كه به صورت انفرادی ثبت نام می كنند در صورت ثبت نام نكردن مسافر تنهای ديگر و پيدا نشدن هم اتاقی برای آنها يا انصراف مسافر تنهای ديگر از سفر، موظف اند با پرداخت اضافه قيمت اتاق دو تخته و يك تخته از اتاق يك نفره استفاده كنند.
  • تامين ارز براي پوشش هزينه های مربوطه بر عهده مسافران است.
  • تهيه گذرنامه، پرداخت عوارض خروج از كشور، كنترل اعتبار گذرنامه، مهر خروج، عكس صاحب گذرنامه و همراهان ايشان و ساير موارد مربوط به درستي گذرنامه بر عهده مسافر است.(در زمان حركت تور می بايست گذرنامه دست كم 7 ماه اعتبار داشته باشد)
  • استاندارد تمام اتاق ها در هتلهای محل اقامت دو تخته است و چيزی به نام اتاق سه تخته وجود ندارد. توجه مسافران سه نفره را به اين نكته جلب می كنيم كه تخت سوم در اتاق سه تخته از نوع سفری است كه به صورت موقت در اتاق دوتخته گذاشته می شود. تخفيف براي نفر سوم در چنين اتاقی 5% مبلغ ارزی تور است.
  • برای اقامتهای ترانزيت هزينه ای منظور نشده است و انتخاب هتل بر عهده شركت هواپيمايی است. زمان ترانزيت نيز با تغيير پروازها قابل تغيير خواهد بود. ضمنا برخی از پروازهاي شركتهاي هواپيمايی به منظور سوخت گيری در كشورهای ديگر توقف دارد.
  • برای اقامتهای ترانزيت هزينه ای منظور نشده است و انتخاب هتل بر عهده شركت هواپيمايی است. زمان ترانزيت نيز با تغيير پروازها قابل تغيير خواهد بود. ضمنا برخی از پروازهای شركتهای هواپيمايی به منظور سوخت گيری در كشورهای ديگر توقف دارد.كليه پروازهای لوفت هانزا (LH) از طريق فرانكفورت، هواپيمايی آليتاليا ( AZ ) از طريق رم و هواپيمايي تركيش ( TK ) از طريق استانبول انجام می گيرد (تمامی پروازها به صورت ترانزيت است)
  • در تورهای اروپايی، استراليا و … سپردن ضمانت بازگشت با تور ضروری است.
  • در صورت افزايش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دريافت خواهد شد.
  • توجــــــــــــــــــــــــه :
   • تفاوت قيمت های ارزی و ريالی در مسيرهای مشابه به دليل تفاوت درجه هتل ها و شركت های هواپيمايی و تاريخ حركت تور می باشد.
   • نرخ ريالی تورهای EK در هنگام ثبت نام بستگی به كلاس های موجود در پرواز احتمال دارد كه افزايش و يا تقليل يابد.

تور های مسافرتی و پکیج های سفر مرتبط

Close Menu